De helft van de Nederlandse gemeenten is inmiddels overgestapt op een diftar-systeem. Met wisselend succes. Vanuit milieuoogpunt zijn de resultaten vaak goed, want diftar zorgt er meestal voor dat de hoeveelheid restafval drastisch daalt. In de Noord-Hollandse gemeente Lisse werd zelfs een spectaculaire afname van 187 naar 66 kilo per inwoner per jaar genoteerd.