Middels een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug kreeg de lokale Partij voor de Dieren inzage in documenten, waaruit bleek dat Bosgroep Midden Nederland in 2017 een onderzoek liet uitvoeren door Boomtotaalzorg waarbij 479 bomen werden onderzocht in de diverse lanen in het gebied. Toen werd middels een VTA (Visual Tree Assessment) 87 procent van de bomen als redelijk tot goe...