Eigenlijk is de Heidetuin vrij toevallig ontstaan. Tijdens de grote februaristorm in 1953 was er ten oosten van de Wethouder Verhaarlaan een groot deel van de bomen van het Rijsenburgse bos omgewaaid. De heer Velthuyzen, hoofd van de gemeente plantsoenen en de heer Marchal, bosopziener, opperden om er heideplantjes voor in de plaats te zetten. Dat plan vond weerklank en in 1955 werd de Heidetui...