Voor het mooie, gerenoveerde oude gemeentehuis detoneerde de Wilhelminaboom al enige tijd. Met name het zeshoekige sierhekwerk was toe aan een opknapbeurt. Dit was voor het laatst gebeurd in 1986. Jos Rams en Frans Kromhout konden het niet langer aanzien en klopten aan bij de gemeente. Na overleg vergoedt de gemeente de materialen, de rest is vrijwilligerswerk.

WILHELMINABOOM Sinds 1898 is het in Nederland traditie om een linde te planten ter gelegenheid van een troonsbestijging. In dat jaar werd ook in Leersum een Wilhelminaboom geplant. Deze Hollandse linde stond voor de voormalige villa ‘Hooger Eng’, die in 1861 als gemeentehuis in gebruik werd genomen. Het sierhekwerk in groen met goudkleurige details staat op een gemetseld muurtje. Behalve een banderol met tekst en een kroontje erboven, zijn er vergulde profielen van Wilhelmina opgenomen aan drie van de zes zijden. 

In Jan van der Valks ‘Leersum in vroeger dagen’ valt te lezen dat er ten tijde van Meester Bos op hoogtijdagen rondom de boom werd gezongen door groepen schoolkinderen. Uit verschillende oude krantenberichten blijkt een interessante historie te reconstrueren. De boom die nu bekend staat als de Leersumse Wilhelminaboom is niet de originele. De oorspronkelijke stond dichter bij restaurant Touché, destijds ‘Het Wapen van Leersum’. Deze is in de jaren zestig gerooid omdat hij in zeer slechte staat verkeerde.

ATOOMKELDER Het bijbehorende hekwerk werd in 1984 teruggevonden in het voormalige onderkomen van de gemeentelijke buitendienst. Het zat dik onder de roest. In de gemeenteraad werd besproken of er een nieuw hekwerk moest komen naar het oude model, of dat het oude hersteld werd. De opdracht voor het herstel of de vernieuwing van het hekwerk, werd gegund aan de Amersfoortse edelsmid Evert Daatselaar. In 1986 werd besloten om dit te plaatsen rond een van de gezonde bomen voor het gemeentehuis. 

Herhaalde aanrijdingen door auto’s bij de eerdere Wilhelminaboom was mede een reden om voor een andere plek te kiezen. Ook zou bij de huidige locatie meegespeeld hebben dat de gemeente in de jaren zestig een atoomkelder moest aanleggen. Volgens Van der Valk had elke gemeente ten tijde van de Koude Oorlog de verplichting om een atoomvrije schuilplaats in te richten voor het gemeentebestuur: ,,Sommige gemeenten lichtten er de hand mee maar in Leersum is deze gerealiseerd. Later zat het archief erin.”

ANDERE ORANJEBOMEN Bij het voormalig gemeentehuis werd in april 1986 een Beatrixlinde geplant. Rams en Kromhout zijn half juli klaar met de Wilhelminaboom. Daarna gaan ze verder met de Juliana/Bernhardboom, een Hollandse linde die in 1987 werd geplant ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van de koninklijke echtelieden. ,,We hebben de gemeente gevraagd om deze boom te snoeien, rondom te maaien en het overwoekerde bankje te bevrijden van klimop. Wij knappen dan het bankje en het hekwerk op, zodat net als vroeger daar weer wandelaars en fietsers in de schaduw onder de boom kunnen pauzeren.” De Koning Willem Alexanderboom ten slotte werd op 26 april 2013 geplant op de hoek van de Hoflaan en de Dreef.

door Edith Hazelzet