Michiel Schaaij

Volgens het landelijke klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met bijna de helft zijn verminderd. Daarvoor is een grootschalige overgang naar duurzame energie noodzakelijk. De Utrechtse regio wil over tien jaar gezamenlijk 1,8 terawattuur aan elektriciteit opwekken. Daarvoor zijn 45 windturbines en 800 hectare aan zonnevelden nodig. 

[OPGESCHEEPT] Dat blijkt uit de zogenoemde Regionale Energiestrategie (RES), die wethouder Rob Jorg (VVD) samen met andere gemeenten in de provincie heeft opgesteld. Raadsleden van BVHlokaal zijn nu bezorgd dat Utrechtse Heuvelrug wordt opgescheept met overlast veroorzakende windmolens en ontsierende zonnevelden, zonder dat inwoners zich daarover hebben kunnen uitspreken.

[BURGERS] Aan de vooravond van een raadsbijeenkomst over de kwestie, roerden BVH'ers zich al via de sociale media. ,,Er worden nu belangrijke stappen gezet, die veel betekenen voor de leefomgeving van burgers. Maar die worden pas als allerlaatste gehoord”, aldus Haaxma op Twitter. Tegen die tijd zouden de colleges van de Utrechtse gemeenten al belangrijke knopen hebben doorgehakt.

[VOORGEKAUWD] Haaxma’s fractiegenoot Francine van der Velde vreest dat inwoners straks een voorgekauwde keuze krijgen voorgelegd. Het BVH-pleidooi voor meer en eerdere participatie wordt gedeeld door SGP'er Gijsbert Doornenbal. Tijdens de raadsbijeenkomst van maandagavond weersprak wethouder Jorg de verwijten echter met kracht. ,,Ik participeer me suf”, aldus Jorg. 

[DRAAGVLAK] Als de Heuvelrugpolitiek volgende maand akkoord gaat met de Regionale Energiestrategie, liggen de hoeveelheid en locaties van de zonnevelden en windmolens nog helemaal niet vast, aldus de wethouder. Volgens hem is het document dat nu op tafel ligt slechts ,,een tussenstand van wat er mogelijk is”. Jorg kondigde meerdere inspraakrondes aan. Hij noemde het draagvlak onder inwoners een belangrijk criterium voor de haalbaarheid van toekomstige energieprojecten.