Michiel Schaaij

Volgens Hustinx zijn de bewoners niet geraadpleegd over de kaalslag. Er was een informatiebijeenkomst toegezegd, maar die werd door de coronacrisis geannuleerd. Tot grote ontzetting van een aantal bewoners werd eind vorige week begonnen met het verwijderen van struiken. Hustinx begrijpt dat de bijeenkomst niet door kon gaan, maar vindt dat dat geen vrijbrief mag zijn om met de kap te beginnen.

[MOTIEVEN] Ook bewoner Adele Bartels is het niet met de kaalslag eens. ,,Er wordt ongelooflijk veel groen weggehaald, vooral vlak voor de benedenwoningen”, aldus Bartels. Ze begrijpt de motieven voor de kap niet goed. ,,Struiken hoef je maar twee keer per jaar te snoeien, het gras moet straks elke week worden gemaaid.” Hustinx en Bartels vinden dat er geen rekening met bewoners wordt gehouden.

[VERDUURZAMING] Bert van der Laan, die door de Vereniging van Eigenaars in de arm is genomen om de revitalisatie van Park Boswijk in goede banen te leiden, zegt dat de werkzaamheden in het park verband houden met de bijna afgeronde renovatie en verduurzaming van de woningen. Zo moet schade aan de groenvoorziening worden hersteld en zijn er extra parkeerplaatsen nodig. Ook moet een brandpad om veiligheidsredenen worden verlegd.

[BROCHURE] Van der Laan belooft dat struiken met vogelnesten met rust worden gelaten en dat er op verschillende plekken nieuwe struiken en planten komen. Ook stelt hij de aanleg van een rollatorvriendelijk tuinpad in het vooruitzicht. Verder wijst Van der Laan erop, dat de plannen voor de groenvoorziening twee keer zijn toegelicht aan de bewonerscommissie. Ook hebben alle bewoners een brochure over de werkzaamheden gehad.

[VERBOLGEN] Voorzitter Rijk Roelofse bevestigt dat de bewonerscommissie is voorgelicht. Maar hij zegt in de verspreide brochure niet de schets te herkennen, die hij eerder in het overleg met Van der Laan te zien kreeg. Volgens Roelofse is de bewonerscommissie ,,redelijk verbolgen” over de gang van zaken. Hij vindt het terecht dat bewoners boos zijn over het verwijderen van bossages in de parktuin.

[CONFLICTEN] Het is al langer onrustig in Park Boswijk. In de conflicten spelen de complexe eigendomsverhoudingen een hoofdrol. Zo’n zeventig procent van de appartementen is in handen van projectontwikkelaar ABC en woningcorporatie Woongoed Zeist, het vroegere Seyster Veste. Maar er zijn ook kleine investeerders en particuliere eigenaar-bewoners.

[RECHTSZAAK] Die laatste groep klaagt regelmatig dat zij niet of nauwelijks inbreng heeft in beslissingen van de grooteigenaren. Vooral de renovatie van het appartementencomplex tussen Doorn en Driebergen deed stof opwaaien. Dat leidde vier jaar geleden zelfs tot een rechtszaak, waarbij drie kantonrechters van de Utrechtse rechtbank voor een hoorzitting naar Park Boswijk kwamen.

Van der Laan zegt dat er na de rechtszaak een andere wind waait. Hij ontkent dat grooteigenaren ABC en Woongoed nog steeds alle besluiten doordrukken en zegt dat nu meer rekening wordt gehouden met de andere eigenaren. Maar volgens bewoonster Hustinx overheerst er bij veel bewoners een groot gevoel van onmacht.