Danny van der Linden

Ze zijn niet blij bij Tussen Heuvelrug en Wetering. ,,We weten dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug op financieel gebied in zwaar weer verkeert", zegt voorzitter Loek Bosman. ,,Ik begrijp ook dat de huidige situatie het er niet gemakkelijker op maakt in de toekomst." Toch trekt de vereniging aan de bel. ,,Omdat we vinden dat dit niet ten koste mag gaan van een aantal zaken."

[GOED SNOEIEN] Tussen Heuvelrug en Wetering maakt zich zorgen om het voornemen van wethouder Boonzaaijer om te bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. ,,Als je bomen of planten niet goed snoeit, wordt het onderhoud op de langere termijn alleen maar duurder", aldus Bosman. ,,Bovendien denken wij dat er in Driebergen-Rijsenburg genoeg mensen te vinden zijn die zelf willen meedenken over oplossingen om onderhoud te plegen." Bosman heeft al enkele voorbeelden van groepen burgers die opknapbeurten in hun buurt hebben verzorgd.

[BARRIÈRE VAN REGELS] Volgens Bosman is aan de Welgelegenlaan de samenwerking tussen buurt en gemeente goed. ,,Eens per jaar organiseert de buurt een klusdag. Dan wordt alles weer netjes gemaakt en wordt er gezellig afgesloten met een buurtbarbecue. Al het afval wordt door de gemeente Utrechtse Heuvelrug netjes opgehaald." Tussen Heuvelrug en Wetering zou graag zien dat dit soort initiatieven meer gestimuleerd worden. ,,Wie bij de gemeente aanklopt, loopt vaak tegen een barrière van regels op", weet Bosman. ,,Ik denk dat het anders kan en mensen die actief willen zijn daar meer bij gestimuleerd moeten kunnen worden."

[HERPLANTEN] De vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering maakt zich al enkele jaren sterk voor 'een groen Driebergen' en vindt dat de vele bomen horen bij de Utrechtse Heuvelrug. ,,Dit gebied staat in Nederland bekend om zijn prachtige natuur", vertelt Loek Bosman. ,,Er zijn in de loop der jaren veel bomen verwijderd. We vinden dat die bomen altijd herplant moeten worden." Volgens de vereniging moet er strenger worden gekeken naar de kapvergunningen. ,,Daarbij moet het gezond verstand zegevieren", vindt Bosman. 

[BOMENWAARDE] ,,Een boom vertegenwoordigd een bepaalde waarde. Er zijn bureaus die dat kunnen berekenen. Naast de vervangingswaarde (voor een volwassen eik of beuk al snel 10.000 euro) wordt daarnaast ook gekeken naar hoeveel CO2-opslag een boom levert, voor hoeveel verkoeling een boom zorgt, de landschappelijke waarde, de invloed op waterhuishouding, luchtvervuiling en stikstof. Dat zijn nog eens vele honderden euro's per jaar." 

Bosman vindt dat voor iedere boom die gekapt wordt één of meerdere bomen van dezelfde waarde moeten worden geplant. ,,Daar moet dan ook handhaving op plaatsvinden." Volgens de voorzitter is meer licht of meer parkeerplaatsen geen argument voor het kappen van een boom. ,,Dan moet je niet in Driebergen-Rijsenburg willen wonen. Bomen horen bij dit dorp."

[FLYER] Bij de Stichtse Courant zit een flyer van de vereniging. ,,Normaliter staan we op Koningsdag met een kraam op het Kerkplein. Daar hebben we contact met de mensen, horen wat er leeft en krijgen we veel nieuwe leden. Dit jaar kon dat niet en proberen we dus zo in contact te komen met dorpsgenoten. Overigens zoeken we ook nog actieve vrijwilligers: mensen die het leuk vinden om een aantal keer per jaar de handen uit de mouwen te steken. Zij kunnen mailen naar: secretariaat@tussenheuvelrugenwetering.nl.