Desondanks was de vreugde erg groot toen de oud-leerlingen binnendruppelden en vriendelijk werden begroet door hun vroegere meester Stobbelaar. ,,En deze reünie is extra bijzonder”, laat deze weten. ,,Ik had deze groep leerlingen in de vijfde klas. De hoofdmeester kreeg op zeker moment een hartaanval zodat mij werd gevraagd of ik toen de zesde klas wilde overnemen. Dus ik heb twee jaar bij deze...