Het was een raar moment voor Hans Stijn om geëerd te worden in een vrijwel lege kerk, zonder gemeenteleden. Hij wist van tevoren ook van niets. Die zondag was hij namelijk niet ingeroosterd als koster, maar zijn vrouw lokte hem onder het mom van een wandelingetje alsnog in de richting van de Johanneskerk. Daar was de dienst bijna afgelopen toen Hans Stijn naar voren werd geroepen. Toen had hij ...