Danny van der Linden

Janneke Stoevelaar (58) werkt al haar hele leven in de zorg. Ze werkte onder meer in Leersum als activiteitenbegeleidster en werkte later in Veenendaal voordat ze bij Kwintes in Doorn terecht kwam.

In 2013 werd Stoevelaar door haar werkgever in de gelegenheid gesteld de mogelijkheid van een buurtcentrum te onderzoeken. ,,Ik zocht contact met woningstichting Heuvelrug Wonen en zij reageerden direct enthousiast", vertelt Stoevelaar. ,,Op de Sitiolaan in Doorn was een wijkkantoor dat weinig gebruikt werd en daar kon ik gebruik van maken."

[KWETSBAAR] De Inloop op de Sitiolaan bleek al snel een welkome voorziening in de wijk met veel kwetsbare inwoners. ,,We wilden er iets voor de buurt doen", legt Stoevelaar uit. Een succesvol project was het oefenen van de Nederlandse taal met bewoners uit de buurt. ,,Dat leer je het snelst door veel in het Nederlands te praten", aldus Stoevelaar. ,,Maar we hebben meer dingen opgezet. We wilden ook graag mensen samen laten koken om te laten zien dat er weliswaar verschillen zijn in cultuur en gewoontes, maar dat we allemaal mensen zijn." En dus werd er samen gekookt en gegeten en werden er creatieve activiteiten en wekelijkse schilderlessen georganiseerd.

Het initiatief in Doorn bleek dus succesvol. ,,Ook inwoners van Driebergen wisten ons te vinden en kwamen regelmatig naar De Inloop", gaat Stoevelaar verder. ,,Zo ontstond het idee om uit te zoeken of er ook een mogelijkheid was om De Inloop ook in Driebergen op te starten."

Stoevelaar kwam terecht bij de Eurowinkel in het oude gemeentekantoor aan de Bosstraat waar ook de Stichting Vluchtelingkinderen gehuisvest was. ,,Eerst maakte ik kennis met Cees van den Broek. Al snel bleek dat ons visies bij elkaar pasten en was de zaak beklonken."

[VERHUIZEN] Ook met de Stichting Vluchtelingkinderen bleek het te klikken en toen de stichting besloot te verhuizen naar de Oranjelaan om zich te vestigen in De Delerij, ging De Inloop onder leiding van Janneke Stoevelaar mee. ,,Ook daar zijn mensen actief die een groot hart hebben voor de samenleving. Dat geldt ook voor vrijwilligers. Er zijn nu ruim tien mensen vrijwillig actief voor De Inloop. Zonder hen kun je dit niet doen. Zij zijn heel waardevol."

[AFSCHEID] ,,Ik heb in de loop der jaren zoveel mooi mensen leren kennen", blikt Stoevelaar terug. ,,Het kost me best moeite om dat achter me te laten, maar mijn partner en ik kiezen er voor een nieuwe uitdaging aan te gaan en het avontuur op te zoeken." Door de maatregelen omtrent het coronavirus is er geen mogelijkheid om officieel afscheid te nemen. ,,Maar veel vrijwilligers komen op afstand toch even gedag zeggen", zegt de vertrekkende Stoevelaar. ,,Al is het natuurlijk heel jammer dat het op deze manier moet. Ik hoop op een ander moment nog op feestelijke wijze iedereen gedag te kunnen zeggen."

Met Fieke Pennings heeft Kwintes een opvolger gevonden voor Janneke Stoevelaar. ,,Fieke werkt al bij Kwintes en heeft veel ervaring in het werken met vrijwilligers en netwerken. Fieke Pennings wordt op dit moment al ingewerkt", aldus Stoevelaar. Tot slot: ,,Ik wil iedereen hartelijk danken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren!"

Voor informatie: www.deinloop.net