De kwestie ligt gecompliceerd. Door een gemeentelijke fout komt het bestemmingsplan niet meer overeen met de werkelijke situatie. ,,Sinds 2013 kloppen de regels niet met het feitelijke gebruik en dat is onhandig”, zegt wethouder Rob Jorg (VVD). Daarom heeft hij een nieuw bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin is volgens Jorg met alle belangen rekening gehouden.