LEERSUM De inwoners van Leersum verzesvoudigden bijvoorbeeld hun opbrengst in 2021, wat geweldig! Met John Dirks en Ina van Doorn als nieuwe coördinatoren en Anja de Kleijn als Wijkhoofd staat er een team dat de collecte weer nieuw leven heeft ingeblazen. Ook zijn er bij wel 25 enthousiaste Leersumse ondernemers winkelbusjes geplaatst, zodat het hele jaar de fondsenwerving doorgaat.