Bij de politie zijn verschillende mogelijkheden om aan het einde van je carrière wat minder te gaan werken en daar maakt Van Hattum gebruik van: ,,Over twee en een half jaar kan ik met prepensioen, ik heb er dan 44 jaar opzitten. Tot die tijd werk ik drie dagen per week, dat is niet genoeg om de taak van wijkagent goed uit te voeren. Vandaar deze switch.”