De deelnemers aan de vier septemberbijeenkomsten werken groepsgewijs hun thema uit naar in totaal 25 uitgangspunten. Daarmee kunnen de dorpsontwikkelaars van de teken- en rekenkamer - in Fase C - het Masterplan opstellen.