Verder benadrukken de gebruikers de gelijkwaardigheid tussen de inwoners en de gemeente. ,,Beide partijen moeten bereid zijn om water in de wijn te doen”, zeggen ze. Ondertekenaars van het document zijn onder andere de Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen (VBMM), de Vrienden van het Dorpshuis, de hockey- en tennis- en voetbalverenigingen, de bibliotheek en de omwonenden.