In een brief aan het college en de Heuvelrugpolitiek spuien de grondleggers van de inspraakgroep hun gal. ,,Het burgerinitiatief is door jullie zelf aan de kant geschoven”, schrijven ze. Volgens hen beschikte hun alternatieve plan over een volledig draagvlak, zowel in het dorp als in de politiek. De gemeente is pas in een veel later stadium bij Doe Maarn Mee aangehaakt, zo luidt de kritiek.