De gesprekken zijn in volle gang en niets is nog zeker, maar het enthousiasme voor de verhuizing lijkt groot onder de betrokken partijen. Behalve dat de bezuiniging van 75.000 euro voor 2023 op de gehele Bibliotheek Z-O-U-T om aanpassingen vraagt, lijkt de komst van een mogelijke huurder het proces van een verhuizing te versnellen.