,,Voor bewoners van het AZC is een fiets onmisbaar, omdat ze midden in het bos wonen”, vertelt Willy Marks. Zij is namens Prima Perspectief als projectleider betrokken bij het initiatief. ,,We willen mensen graag activeren. Mensen kunnen voor een klein bedrag een fiets kopen om zo zelf op pad te kunnen gaan.”

GEMEENTEWERF Het grootste deel van de fietsen komt van de oude gemeentewerf in Maarn. ,,Daar heeft de gemeente oude stationsfietsen geplaatst”, legt Marks uit. ,,Mensen kregen tot een bepaald moment de tijd om hun fiets op te halen. Fietsen die niet zijn opgehaald, staan daar nu nog. Wij hebben van de gemeente toestemming om vijftig fietsen op te halen.” Daarbij wordt echter wel gekeken naar de kwaliteit van de fietsen. ,,Het moet niet te veel werk zijn om ze weer aan het rijden te krijgen. We werken immers met beperkte middelen”, aldus Marks die zelf regelmatig een fietsbel koopt of een setje banden geeft.

Het grootste deel van de fietsen komt van de oude gemeentewerf in Maarn

,,Ook zijn we blij met lokale fietsenwinkels die ons helpen door middel van sponsoring”, legt Marks uit. ,,Zij geven regelmatig wat materialen en helpen zo dit initiatief enorm. We willen ook geen concurrent zijn voor hen, maar hebben een heel ander doel.” Dit doel is het activeren van mensen. ,,Bewoners van het AZC komen regelmatig binnen met een fiets en krijgen dan als eerste vraag: kun je het zelf? Vervolgens wordt er, indien mogelijk hulp geboden door onze amateur-fietsenmakers.”

TECHNEUTEN Deze amateurfietsenmakers zijn bewoners van het centrum met een technische achtergrond. ,,Eén van hen is van oorsprong loodgieter en een ander automonteur”, weet Marks. ,,Zij weten dus iets van techniek en gebruiken die kennis nu om fietsen te repareren.” Ook is er een jonge stagiair actief op de fietsenwerkplaats. ,,Dat is Soheil. Hij woont ook in het AZC, maar volgt een technische opleiding aan het Zeister College. Wij fungeren voor hem als stage-adres.”

Mensen die niet in het AZC wonen, kunnen geen gebruik maken van de diensten van de fietsenwerkplaats. ,,Wij verkopen alleen fietsen aan bewoners van het AZC”, vertelt Marks. ,,Wel kunnen mensen oude fietsen bij ons brengen. Als ze in redelijke staat zijn tenminste.”

Het is nuttig werk om mensen aan een fiets te helpen

VACATURE Prima Perspectief is nog op zoek naar een vrijwilliger die ongeveer acht uur per week wil helpen als coördinator van de Fietsenwerkplaats. ,,Het is nuttig werk om mensen aan een fiets te helpen”, zegt Marks. ,,Een bezoek aan de supermarkt of voor het volgen van taallessen wordt met de fiets een stuk gemakkelijker. Iedere dinsdag- en donderdagmiddag repareren drie bewoners als amateur-fietsenmakers gratis de fietsen van de bewoners; alleen de onderdelen moeten betaald worden. Tientallen geschonken fietsen zijn inmiddels opgeknapt en voor een habbekrats aan bewoners verkocht.”

De coördinator die wordt gezocht, neemt het project onder haar of zijn hoede. Het gaat vooral om het organiseren van het werk; hij of zij is de gastheer of gastvrouw en is daarmee het aanspreekpunt voor klanten en reparateurs. De coördinator zorgt voor de bestellingen en de financiën. Ook worden de contacten met het AZC behartigd. Meer informatie is te verkrijgen bij Willy Marks, projectleidster Prima Perspectief, telefoonnummer 06-80165980 of via e-mailadres info.primaperspectief@gmail.com.

door Danny van der Linden