Met het tekenen van de definitieve versie van het huurcontract na verbouwing van de ruimte tot bibliotheek en kantoor is de vestiging voor lange tijd gegarandeerd door de gemeente. Voor dat laatste zette wethouder Hans Waaldijk zijn handtekening.

STEEDS BELANGRIJKER Waaldijk: ,,Dit soort ontmoetingsplekken worden steeds belangrijker voor de samenleving. Het is fijn dat we dit nu midden in het dorp op een herkenbare en vindbare locatie hebben kunnen realiseren. Ik vind het belangrijk dat te onderstrepen als gemeente en daarom staan we gedurende 15 jaar garant. In alle Heuvelrug-dorpen is het sociaal dorpsteam bij de bibliotheek gevestigd. Het is een logische context, omdat het een laagdrempelige toegang geeft, dat maakt het makkelijk een hulpvraag te stellen. Wat volgens de toekomstvisie in het sociaal domein moet gebeuren komt hier samen.”

LAAGDREMPELIG Het sociaal dorpsteam onderschrijft de laagdrempeligheid. ,,Nog meer dan op de andere locaties zijn we hier echt dichtbij de boekenrekken gevestigd. Er zijn in en buiten ons kantoor zitjes waar we voor een gesprek kunnen plaatsnemen. Zelfs nu in deze coronatijd. De omgeving van de bibliotheek maakt het onzichtbaarder of onopvallender en de bibliotheek is voor alle leeftijden een logische plek om te zijn”, vertelt directeur/bestuurder van het sociaal dorpsteam Angela Bruisten.

KRACHTENBUNDELING Ook de bibliotheekmedewerkers ervaren de gebundelde kracht. ,,We versterken elkaar echt omdat je door een verschillende bril naar eventuele problemen kijkt. Er komen zoveel vragen bij de bibliotheek binnen en dan is het fijn daar samen een oplossing voor te zoeken.” Bij de invulling van de digitale sociale kaart – waar instellingen op een breed gebied van zorg en welzijn voor particulieren en professionals vindbaar zijn – kan de bibliotheek een belangrijke rol spelen. Juist omdat daar steeds meer vragen gesteld worden, is er zicht op de situaties waar mensen mee worstelen. Mariet Wolterbeek: ,,Dat is niet alleen hoe zet ik een boek op mijn e-reader, maar ook hoe vul ik mijn belastingpapieren in of hoe kom ik aan een DigID en hoe verder in het (digitale) sociaal domein. Ons werk is interessanter en belangrijker dan ooit.”

INTERIEUR Het hele interieur van het gebouw is aangepakt, van een nieuwe lift tot driedubbel glas. ,,Met veel zorg voor de uitstraling hebben we het laten verbouwen. De markante buitenkant met de geglazuurde steen is behouden, die hoort bij de herkenbaarheid van het pand. Binnen is een moderne industriële look gecreëerd”, aldus Jurgen de Zwart namens de eigenaar. ,,We hebben sympathie voor de sociale huurders waar we tijdens de verbouwing met respect voor elkaars belangen mee hebben samengewerkt.” Ook al is de entree met de huidige corona-regels niet optimaal, de deur van de bibliotheek en het sociaal dorpsteam staat open.

door Monique José Timmermans

Kijk op www.bibliotheekzout.nl voor openingstijden.