Hoewel de gemeente eerder meer dan een miljoen euro voor de opknapbeurt van de dijk toezegde, gooiden de financiële tekorten van Utrechtse Heuvelrug roet in het eten. Om de gemeentelijke schulden niet verder op te laten lopen, haalde Boonzaaijer een streep door het ambitieuze plan. 

[DIJKVERSTERKING] Hoewel wethouder Hans Marchal (PCG) van Wijk bij Duurstede zijn Heuvelrugse collega nog op andere gedachten wilde brengen, toonde Boonzaaijer zich onvermurwbaar. Het plan dat nu op tafel ligt, kost Utrechtse Heuvelrug geen cent. Zowel de dijkversterking als de herinrichting van de weg tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede komen voor rekening van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Overigens laat Boonzaaijer de gemeenteraad weten, dat ook mét de toegezegde 1,2 miljoen een vrijliggend fietspad niet haalbaar zou zijn geweest. De kosten van een zelfstandig fietspad op de kruin van een verbrede dijk worden nu geschat op een slordige acht miljoen euro. Die investering zou geheel voor rekening van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede komen. De Wijkse wethouder Marchal had niet meer dan zeven ton beschikbaar voor het project.

[OVERLAST] Volgens Boonzaaijer sluit de nu geplande dijkfietsstraat goed aan bij de lang gekoesterde wens om de verkeersveiligheid op de dijk te verbeteren. Dat is nodig omdat vooral tijdens de weekenden grote aantallen motorrijders, automobilisten, wielrenners en toerfietsers voor gevaarlijke verkeerssitiuaties zorgen. Ook zijn onderlinge overlast en irritaties aan de orde van de dag op de dijk.

Hoe de brede dijkfietsstraat er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Het plan wordt pas in de volgende fase op de tekentafel uitgewerkt. Wel heeft het hoogheemraadschap snelheidsremmende maatregelen aangekondigd. In combinatie met de weginrichting moeten die zorgen voor een grotere verkeersveiligheid voor zowel fietsers, auto's als motoren.

Door Michiel Schaaij