Ellenoor Piersma

Thea Gennissen van Humanitas wil deze cirkels op de Heuvelrug uitbreiden. Ze vertelt: ,,Dagelijks een teken van leven kan een gevoel van zekerheid geven. Elke ochtend tussen half negen en negen uur wordt er via een cirkel van dezelfde mensen in een vaste volgorde naar elkaar gebeld. Dus ook in het weekend. Er is dan contact van mens tot mens, gewoon even te horen of alles in orde is en mogelijk de laatste nieuwtjes uit te wisselen."

Het is niet de bedoeling dat er lang gepraat wordt tijdens het rondgaan van de cirkel. Wanneer mensen dat gezellig vinden, kan men elkaar altijd buiten de cirkel om opnieuw bellen om verder te praten.

[HALF UUR] De cirkel bestaat uit maximaal acht personen, zodat een cirkel binnen een half uur rond is. Deelname is gratis en lidmaatschap van Humanitas is niet nodig. De telefooncirkel is er voor mensen die zelfstandig thuis wonen en het fijn vinden om dagelijks telefonisch contact te hebben.

De cirkel wordt aangestuurd door een begeleider(ster), vrijwilliger van Humanitas, afdeling Heuvelrug. Deze start de cirkel en de cirkel eindigt weer bij dezelfde persoon. Wanneer een deelnemer de telefoon niet beantwoordt, of men maakt zich zorgen over een persoon, wordt dit direct gemeld aan de begeleider(ster) van die ochtend. Deelnemers geven van te voren op welke personen gebeld kunnen worden, als zij een keer niet opnemen. Dat kan een familielid zijn, of buren of mensen uit de naaste omgeving. Het is fijn als zij een sleutel van de woning hebben. Zij kunnen dan opgebeld worden met de vraag om even langs te gaan en om te zien wat er aan de hand is. In de praktijk is dit zelden nodig.

[VRIJWILLIGERS] Humanitas zoekt tevens vrijwilligers voor deze telefooncirkels. De taken zijn dan één keer in de vier weken het opstarten en afsluiten cirkel, en op vrijdag de overdracht regelen aan de vrijwilliger die de week erna dienst heeft.

Vrijwilligers worden begeleid door een coördinator en krijgen een korte scholing en er worden bijeenkomsten georganiseerd om de ervaringen te delen.

Wie meer wil weten over deelnemen of vrijwilliger zijn, neem dan contact op met Thea Gennissen, 06-51695511 of per mail tc.heuvelrug@humanitas.nl

,,Het is gewoon fijn om de dag te beginnen met een mens tot mens contact", zegt Gennissen afsluitend.

De Stichting Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie en bestaat 75 jaar. Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 25.000 goed geschoolde vrijwilligers hulp aan meer dan 70.000 deelnemers.

Naast de telefooncirkels biedt Humanitas ook ondersteuning bij thuisadministratie, steun bij rouw of vriendschappelijk bezoek.