In Artikel 1 in de Grondwet ligt vast dat elke vorm van discriminatie verboden is en dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. In 2019 en 2020 stond Nederland stil bij 75 jaar vrijheid. We vierden dat we sinds het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog weer in vrijheid leven.