In de ateliers van de beeldende kunstenaars wordt uiteraard niet direct na beëindiging van het cultuurfestival alles afgebroken. Na een belletje is het zeker mogelijk nog even een kijkje te nemen.