Nu denkt u wellicht dat deze column over krakers gaat, maar het ‘kraken’ van leegstaande panden is min of meer in onbruik geraakt. Ook al door de organisaties die leegstaande huizen en kantoren verhuurt voor tijdelijke bewoning.

In ons land is het bij wet verboden om permanent te verblijven op een (woon)plek die niet expliciet is aangewezen als woonhuis. In alle dorpen op de Heuvelrug werd en wordt sinds jaar en dag, zonder toestemming en dus ‘illegaal’ permanent gewoond op vakantieparken. Mede door gebrek aan officiële woningen is dit verschijnsel decennialang oogluikend toegestaan.

Vorig jaar is er echter enige commotie ontstaan rondom deze woonvorm; de gemeente trok een structureel bedrag uit voor handhaving en enkele vakantieparken kregen te maken stevige controles. Daarna werd het weer een tijdje stil en verscheen er een nieuwe beleidsnota voor de recreatieparken. Zeven kleine parken, in omvang variërend van zo’n zes tot zesendertig huizen, werden uit die lijst met recreatieparken geschrapt. Zowel economisch als recreatief zijn deze miniwijkjes ongeschikt geacht om bij te dragen aan het toerisme op de Heuvelrug. De eigenaren/bewoners die er soms al meer dan dertig jaar wonen haalden opgelucht adem en gingen voort met het opknappen/verduurzamen van hun woningen.

Want steeds meer worden die kleine woongemeenschappen nu pareltjes van woonparken op de Heuvelrug. Gemeente doe er je voordeel mee: unieke woonwijken met een verrassende diversiteit aan woonhuizen die zo langzamerhand ook steeds duurzamer worden. Nieuwgebouwde woningen op die parkjes zijn zo bijzonder dat het potentiële objecten zijn voor de monumentenlijst van de toekomst!

Tot nog toe stond er maar één 'echte' vakantiewoning op de gemeentelijke monumentenlijst: het in 1932 gebouwde huisje diep verscholen in de Leersumse bossen aan de Scherpenzeelseweg. Het is opgebouwd uit losse elementen die ter plekke gemonteerd werden. Die elementen (geïmporteerd uit Scandinavië door de firma Padox) maken het huis tot een voorbeeld van vroege elementbouw in ons land waarvoor het een plekje kreeg op de monumentenlijst.

Eveneens in Leersum is de parkwijk Nieuw Wildenburg te vinden. In 1958 gebouwd als woonwijk voor repatrianten uit het voormalig Nederlands-Indië, daarna omgedoopt tot recreatiewoningen en nu wachtend op een nieuwe status. De 26 huizen vormen, door de eenheid in ontwerp, een prachtige parkwijk waar het goed toeven is.

Bijzondere woningen zijn vooral te vinden op Park Stamerhoef in Maarn waar de laatste jaren veel nieuwbouw verscheen. Mooie duurzame woningen, soms experimenteel in exterieur en al zonder gas en met zonnepanelen temidden van grote, verantwoorde natuurtuinen die op de arme, zandige grond van de Maarnse Berg thuishoren. De gemeenten kan gelukkig zijn met de waardevolle toevoegingen van deze parkwijken aan de woningvoorraad.

U kunt nog steeds uw eigen kunstwerk opsturen naar onderstaand mailadres. Alle disciplines zijn welkom. Stuur wel uw verhaal erbij over de totstandkoming van het werk. Reageren? Mail naar kunstenvliegwerk@caiway.nl

door Nicole van der Schaaf