Nicole van der Schaaf

Jos Sinninghe laat zich graag inspireren door natuur en dieren in het bijzonder en werkt meestal in klei of brons: ,,Al vele jaren maak ik met veel passie beeldend werk in brons en klei. Beide materialen zijn erg boeiend om mee te werken." Zowel brons als klei laat zich goed vormen zonder het zware gereedschap dat nodig is voor het maken van een stenen beeld. Het afgieten van een bronzen beeld doet de bronsgieter en de afwerking, onder meer het patineren, doet Sinninghe zelf.

[SCHUW] De Velduil is gevormd uit Franse klei en de vogel lijkt snel te zijn neergestreken tijdens een vlucht. De gedrongen gestalte hoort bij de soort; de vorm is zo knap en snel 'gevangen' door Sinninghe dat je je afvraagt of de vogel even een bezoekje bracht aan haar atelier. Onwaarschijnlijk hoor; de velduil is misschien wel de meest schuwe, weinig voorkomende uilensoort in ons land.

De meest geziene soorten van de laatste jaren zijn de Steenuil, de Bosuil en de Ransuil. En, in ons land kennen we maar zes inheemse uilensoorten; naast de genoemde telt het rijtje de minder voorkomende Kerkuil, de Velduil en de Oehoe. Om deze laatste gigant onder de uilen in het wild waar te nemen moet je naar de mergelgroeven in Zuid-Limburg waar hij hoog en veilig in de grotten- en groevenwanden jaarlijks broedt.

Met de Kerkuil gaat het goed in ons land. Was er van deze bijzondere uil eind vorige eeuw alleen nog in Friesland een enkele broedplaats te vinden, nu wordt hij vrijwel door het hele land waargenomen. Enkele jaren geleden was er zelfs sprake van een succesvol broedgeval op het Landgoed Stameren in Maarn. Beschermende maatregelen -onder meer het plaatsen van nestkasten- hebben het voortbestaan van deze uil in ons land gered!

De Velduil is een heel wispelturig type onder de uilen. Dat maakt hem redelijk onzichtbaar en erg kwetsbaar aangezien het moeilijk is hem te 'helpen' met bijvoorbeeld het aanbieden van een veilige broedplaats. Dat is immers een garantie voor het voortbestaan van alle vogelsoorten!

[NOMADE] De Velduil leeft, in tegenstelling tot de andere soorten, als een nomade. Hij kan een tijdje op een bepaalde plek aanwezig zijn waar op dat moment voldoende voedselaanbod voor hem is, veld- en woelmuizen bijvoorbeeld. Daarna kan hij weer voor jaren verdwenen zijn. Broeden in een boom, een kast of een oude schuur zal hij niet doen. Hij kiest meestal voor minder bebost gebied, duingebieden met hoog gras (helm) of lage, dorre struiken waar hij zelf materiaal aansleept voor de bouw van een nest op de bodem. Nestmateriaal zelf verzamelen doen de andere uilensoorten niet: ze 'stelen' een oud nest of gebruiken een nestkast. De Velduil van Jos Sinninghe straalt rust uit en niet de onberekenbaarheid die de soort kenmerkt. Mooi dat we hem nu eens langdurig kunnen bekijken.

[INZENDEN] U kunt nog steeds uw werk inzenden voor deze column. Een goede foto in Jpg, ca 1 Mb en uw verhaal erbij graag. Alle kunstvormen zijn welkom, dus ook grafiek en fotografie. inzenden naar: kunstenvliegwerk@kpnmail.nl