Wat zijn grafheuvels nou eigenlijk? Grafheuvels, ook wel tumuli genoemd, zijn door mensen opgeworpen heuvels uit de prehistorie. In de prehistorie zijn voor de grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug drie perioden belangrijk: de late steentijd (2850-2000 voor Chr.), de bronstijd (2000-800 voor Chr.) en de ijzertijd (tot 12 voor Chr.). Grafheuvels markeren de plek waar een of meer belangrijke pers...