Alles rond het kasteel was zo ingericht dat er optimaal gebruik gemaakt werd van de grond: enorme boomgaarden, vijf vijvers -omdat karperteelt in vijf stadia gebeurt-, weiden met bomen om het vee van schaduwplekken te voorzien, akkers, enzovoorts. Zuylestein was voedselproducent voor de huizen van de familie in het westen des lands, zo blijkt uit de archieven. Waarom zou anders voor meer dan 20...