De familie Van Loon werd in 1885 eigenaar van Hydepark en rond 1890 kwamen zij ook in het bezit van de ruim 131 hectare grond waarop ’t Sand lag. Jonkvrouw Violet Thora Charlie van Loon (1902-2000), de laatste nazaat van de Van Loons die op het landgoed La Forêt en ’t Woud woonde, vertelde bij een aantal gelegenheden: ,,…de moestuin van La Forêt was de moestuin van ’t Sand en het Huis ’t Sand s...