Wilco Willemse

Er ligt een prachtig ontwerp klaar van een architectenbureau, waarbij rekening gehouden is met de verschillende functies van het plein. Ook in de toekomst kan er geparkeerd en gespeeld worden en kunnen er evenementen plaatsvinden. Een ook aan de afvoer van water is gedacht, zodat diepe plassen en vieze schoenen en kleren straks tot het verleden behoren.

[BOMENPLEIN] Architect Patricia Debie licht het ontwerp toe: ,,We creëren hier weer een echt bomenplein. Nu staan er ook bomen, maar vroeger stonden er veel meer. Er staan nu wat slechte bomen tussen, die halen we weg en we planten dan 37 nieuwe terug. Ook verbeteren we de omstandigheden voor de bomen."

Daar komt wel wat bij kijken, vertelt Debie. ,,De grond is nu heel verdicht. We brengen een nieuwe grondlaag vol voedingsstoffen aan die veel meer waterdoorlatend is. De basis van het pleinontwerp is een exedra, een halfronde plaats voor het kasteelhek. Die halfronde vorm wordt helemaal doorgevoerd. Uiteindelijk wordt het ontwerp ook doorgetrokken naar binnen het hek, richting het kasteel.”

[LOOPGRAVEN] Vóór de bouw van start kan gaan, is afgelopen week twee dagen uitgetrokken voor een archeologisch onderzoek. Gemeentearcheoloog Peter Wetering: ,,Er is eerst een sleuf gegraven van 50 bij 4 meter en ongeveer 80 centimeter diep. We hadden er een paar verwachtingen van en die zijn deels uitgekomen. Op oude luchtfoto’s uit 1945 lijken loopgraven voor soldaten te lopen over het plein. En die zigzagstructuren vinden we duidelijk terug in de opgraving."

[VERHAAL COMPLEET] ,,We weten ook dat op deze locatie 1000 jaar geleden de Pieterskerk heeft gestaan. We hoopten op sporen van een fundering of misschien een kerkhof, maar die zijn we niet tegengekomen", vervolgt Wetering. ,,Donkere vlekken in het zand geven plekken aan waar menselijke activiteit is geweest. Dat kan bijvoorbeeld een gegraven gat zijn, een mestput of een plek waar een paal in de grond heeft gestaan voor een huis of hekwerk. Voor een archeoloog is dit smullen. Het liefst laten we alles onaangeroerd in de grond liggen, maar zo’n kijkje in de geschiedenis, maakt het verhaal wel helemaal compleet.”

[TWEE HOBBELS] De aanleg van het plein gaat hopelijk in het najaar van 2020 van start. Directeur van Kasteel Amerongen is Herman Sietsma: ,,Er moeten nog twee hobbels genomen worden. De eerste is slechts een formaliteit, de vergunning is nog niet binnen. Het andere punt is van financiële aard. Voor de aanleg is veel geld nodig, 1,4 miljoen. De gemeente, Kasteel Amerongen, het rijk, de provincie en verschillende fondsen zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van het benodigde budget."

[CROWDFUNDING] ,,De rest hopen we op te halen in het dorp", vervolgt Sietsma. ,,Het plein is een geliefde locatie voor evenementen als de Grietmarkt, de winterfair en Koningsdag. Ook is het de speelplaats voor de Wilhelminaschool. Een plein voor het dorp dus. Met een crowdfundingsactie hopen we 100.000 euro binnen te halen. Voor 34,50 euro adopteer je anderhalve vierkante meter plein. Dat geld komt ten goede aan de aanleg. Ook bedrijven nodigen we uit mee te doen. We zijn een ANBI, dus donaties zijn fiscaal aftrekbaar.”