Danny van der Linden

Het boek is geschreven door Liselotte de Bruijn en Heleen de Bruijn. De dames zijn geen familie van elkaar. Eerstgenoemde is als communicatiemedewerker verbonden aan De Brug, terwijl de ander (Heleen) als journaliste voor het AD Utrechts Nieuwsblad werkzaam is. ,,In die hoedanigheid kennen we elkaar", vertelt Liselotte de Bruijn. Aanleiding voor het schrijven van het boek,was de opening van het nieuwe Beukenstein in januari jongstleden. ,,Het idee voor het boek kwam van oud-directeur Jos Bleijenberg", zegt De Bruijn.

De locatie maakt deel uit van de Stichtse Lustwarande en is door de eeuwen heen flink ontwikkeld. ,,Maar het mooie is dat er eigenlijk al heel lang op deze locatie aan zorg wordt gedaan", weet Liselotte de Bruijn. ,,Want enkele jaren na de oorlog werden hier oudere zusters opgevangen. Even later kwamen er ook broeders bij. Dat werd strikt gescheiden gehouden. Rond het einde van de jaren zeventig ontstond het woonzorgcentrum Beukenstein."

[DUISTERE KRACHTEN] Bekend is ook dat Beukenstein ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde in het Englandspiel. ,,Maar vlak na de bevrijding, kwam er een andere vereniging in Beukenstein", vertelt De Bruijn. ,,Die vereniging hield zich bezig met occulte zaken en deed onder anderen aan het verdrijven van duistere krachten. Dat vond ik interessant om te horen. Helaas was er niet heel veel over terug te vinden. Mensen die er meer van weten mogen contact met me opnemen."

[JAPANSE TUIN] Voor het boek, ging Heleen de Bruijn op bezoek bij diverse mensen. ,,Zij deed veel research", zegt naamgenoot Liselotte. ,,Ze sprak onder anderen met Annet Werkhoven en andere mensen die veel weten van de historie van Driebergen. Daarnaast ging Heleen naar het archief van Wageningen omdat de architect van de befaamde Japanse tuin zijn documenten ooit heeft geschonken aan de universiteit van Wageningen."

Die Japanse tuin is in de loop der jaren flink verwaarloosd en mede door vandalisme is er weinig over van de, ooit bijzondere, plek in het openbare park achter het zorgcentrum. Het park is sinds 2005 Gemeentelijk Monument. Het werd in 1910 aangelegd door tuinarchitect Leonard Anthony Springer (1855-1940). Anno 2020 wordt getracht via fondsenwerving en vrijwilligers het park in stand te houden en, indien mogelijk, weer te voorzien van de allure van weleer.

[MAATREGELEN] Hoewel de meeste bewoners en medewerkers gewend zijn aan de nieuwe locatie Beukenstein en men er prettig werkt, is er door het coronavirus een flinke smet ontstaan op de eerste maanden van het woonzorgcentrum. ,,Maar we merken dat de meeste bewoners zich berusten in het feit dat we met deze maatregelen te maken hebben", zegt Liselotte de Bruijn. ,,Er wordt met man en macht aan gewerkt om vereenzaming tegen te gaan. Er zijn aangepaste activiteiten en proberen veel te doen met beeldbellen."

Het boek is verkrijgbaar via ISZ De Brug. Mail naar: info@iszdebrug.nl