Volgens directeur-bestuurder Pieter Thoben moet de gefuseerde woningcorporatie elk jaar zo’n vier ton toeleggen op de exploitatie van Allemanswaard. Het ruim bemeten complex kampt met een forse leegstand van maatschappelijke en bedrijfsruimtes. Andere onderdelen, zoals jeugdhonk Time Out en sporthal De Ploeg, zijn sterk verouderd. Daardoor moet Rhenam Wonen aanzienlijke bedragen neert...