De rechter wees eind vorig jaar al de bezwaren van de hand, die tegen de stal voor een kleine 1000 biologische geiten waren ingediend. Ook een separaat bezwaar tegen de aanlegvergunning voor het egaliseren van het terrein sneuvelde. De tegenstanders waren te laat met het indienen van hun beroep. Dat schrijft het Heuvelrugcollege deze week in een memo aan de gemeenteraad.