Volgens de raadsleden Karin Oyevaar, Dick Karssen en Gera Hensbergen zijn veel kunstenaars daarbij gebaat. Hun beroepskosten, zoals bijvoorbeeld de huur van een atelier, gaan tijdens de lockdown immers gewoon door. Naast de subsidiepot voor activiteiten ná de pandemie, pleiten de drie partijen daarom voor de oprichting van een fonds, waar individuele makers met terugwerkende kracht ge...