Door de pandemie is van de bestaande dorpsbudgetten nauwelijks gebruik gemaakt. Dat geld zit dus nog in kas. Daarboven heeft het kabinet de gemeente extra geld gegeven, onder andere om de cultuursector nieuw leven in te blazen. ,,We merken dat er nog wat terughoudendheid is om een cultuursubsidie aan te vragen”, zegt Waaldijk, die organisatoren graag wil opporren om met concrete plannen te komen.