Dinsdagavond was de derde sessie die werd bijgewoond door zeven inwoners en twee ambtenaren. En waar voor de totale representativiteit nog wel wat doelgroepen ontbraken, was dat op één vlak uitstekend voor elkaar: de jongste deelnemer was 14 en de oudste 82 en dat leidde tot verrassende gesprekken.

SNEL SCHAKELEN De denkgroep is opgezet om sneller inzicht te krijgen in de ontstane situatie. Lenny Putman: ,,We willen graag snel kunnen schakelen. Door ons nu te informeren bij onze inwoners, hopen we vooraf al verschillende scenario’s en keuzes te hebben in plaats van achteraf nog maar één mogelijke optie te hebben. In totaal staan er vier bijeenkomsten gepland en komende vrijdag zit ik aan tafel met de deelnemers van Achter De Kaap.”

Om wat denkrichting mee te geven, was een presentatie gemaakt waarmee duidelijk werd gemaakt dat alle input welkom was. Voorbeelden kwamen voorbij van Venetianen die blij waren bij gebrek aan toeristen hun stad terug te hebben tot stille rampen die zich voltrokken in verzorgingstehuizen. Uiteraard werd ook gevraagd te focussen op de lokale situatie.

EENZAAMHEID De samenstelling van de groep leverde meteen een verrassend inzicht op. Max van 19 nam het woord: ,,Na de afgekondigde lockdown, viel mijn sociale leven stil. Geen school, geen sport, geen afspraken met vrienden. Dat zorgde ook bij mijn generatie voor eenzaamheid. Jongeren hebben vaak geen eigen plek, maar een kleine kamer bij hun ouders of in een studentenhuis. En hoewel we elkaar prima digitaal weten te vinden, wegen app- en zoomcontact niet op tegen live afspreken.”

Stef van 82 vraagt hem of hij het lastig vindt dat de beperkingen er zijn om een veel oudere doelgroep te beschermen. Max antwoordde veelzeggend: ,,Daar hebben we het met vrienden inderdaad wel eens over.”

BUBBEL Pieterjan doet daarop een voorstel:: ,,Creëer je eigen bubbel. Jij bepaalt zelf wie in die bubbel zit en daarbinnen kun je contact binnen anderhalve meter hebben. Dat kan een bubbel met opa, oma en kleinkinderen zijn, maar ook studenten uit een studentenhuis. Voorwaarde is wel dat je maar één zo’n bubbel kan hebben.”

WAT ALS? Een vragenronde later kwam aan bod ‘Wat als corona hevig terugkomt?’ Gera: ,,Juist naar buiten gaan voelde voor mij heel bevrijdend. Ik hoop dat niet weer natuurgebieden afgesloten worden, maar er juist ruimte komt om de bossen in te gaan.”

Pieterjan merkte op: ,,De contacten die je nu hebt, kun je tijdens een crisis prima digitaal onderhouden. Doe dat dan ook. Probeer daarnaast ook nieuwe contacten te leggen.” De meerderheid van de groep hoopt vooral dat er geen noodwet komt: ,,Zoals die voorgesteld is, lijkt me dat een heel heftige impact hebben”, aldus Max.

BIJZONDER Charlotte Dijkstra is collega van Lenny en werkt voor thema ‘koers’ binnen de gemeente: ,,We zijn blij met de input van deze en andere sessies. Vooral het intergenerationele was vanavond bijzonder. Binnen ons team halen we ook informatie op bij bijvoorbeeld ondernemers en andere samenwerkingspartners zoals de dorpsteams en de toeristische sector.”

door Wilco Willemse