,,Elke locatie is anders, daarom is de uitwerking van de versoepelde bezoekregeling maatwerk”, legt Liselotte de Bruijn uit namens De Brug. ,,We hebben te maken met richtlijnen van het RIVM, maar wel de vrijheid om daar een goede invulling aan te geven. Bij deze gesprekken hebben we ook de cliëntenraad betrokken. We zijn tussen 8 en 15 juni begonnen met het toestaan van één bezoeker per bewoner...