,,Elke locatie is anders, daarom is de uitwerking van de versoepelde bezoekregeling maatwerk”, legt Liselotte de Bruijn uit namens De Brug. ,,We hebben te maken met richtlijnen van het RIVM, maar wel de vrijheid om daar een goede invulling aan te geven. Bij deze gesprekken hebben we ook de cliëntenraad betrokken. We zijn tussen 8 en 15 juni begonnen met het toestaan van één bezoeker per bewoner. Vanaf 15 juni is dit uitgebreid naar twee, maar er zijn gevallen denkbaar waarbij er een uitzondering kan worden gemaakt.”

HET WOONOORD Per zorglocatie van De Brug is een plan uitgewerkt om het bezoek op een zo veilig maar ook prettig mogelijke wijze vorm te geven. ,,Onze locatie Het Woonoord is bijvoorbeeld een kleinere locatie”, zegt De Bruijn. ,,Daar komen bezoekers elkaar niet snel tegen. Daarentegen is Sparrenheide één van onze grootste locaties. Dat vraagt een strakkere planning.”

Om aan alle betrokkenen duidelijkheid te geven, heeft De Brug er voor gekozen om de familie van bewoners te informeren per brief. De manager zorg heeft de eerste contactpersonen van bewoners een brief gestuurd om hen te informeren over de versoepelde maatregelen. ,,Op de locaties zullen gastvrouwen aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen. Daar worden deze bezoekers ook geregistreerd zodat we in geval van besmetting snel kunnen achterhalen wie er allemaal op de locatie aanwezig zijn geweest”, aldus De Bruijn.

EMOTIONEEL Het zijn maatregelen die erg ingrijpend zijn. ,,Dit hakt er wel in bij iedereen”, vertelt De Bruijn. ,,Natuurlijk allereerst bij onze bewoners. Toen we dicht gingen merkten we dat mensen op verschillende manieren reageerden. Er zijn bewoners die bang waren om zelf besmet te raken. Zij vonden het vaak wel fijn dat ze in bescherming genomen werden. Mensen die dit soort angsten minder voelden vonden het vaak vervelender om hun kinderen of andere familieleden niet te kunnen zien.”

Ook voor de personeelsleden van De Brug waren de afgelopen maanden zwaar. ,,Zij maakten schrijnende gevallen mee”, weet De Bruijn. ,,Zorgmedewerkers zijn ook vaak het eerste aanspreekpunt en krijgen te maken met verschillende emoties. Zowel van bewoners als van hun familie. Dat is begrijpelijk, maar kan soms zwaar zijn. Ze hebben heel wat voor hun kiezen gekregen.”

HARTVERWARMEND De Brug heeft met Buurthuis De Brug en Ontmoetingscentrum De Vijver twee externe locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. ,,Voor die locaties gelden weer andere regels”, legt De Bruijn uit. ,,De Vijver is onlangs verhuisd naar de Buzziburglaan en kan pas sinds kort weer open. Ook hier gelden beperkingen. Het Buurthuis is momenteel nog gesloten.”

Volgens Liselotte de Bruijn kende de afgelopen periode ook een positieve kant. ,,We hebben allerlei zaken georganiseerd om het leven toch wat leuker te maken. Met name ons Team Welzijn verdient een groot compliment”, vertelt zij. ,,Er waren diverse buitenactiviteiten waar mensen van konden genieten. ,,Het was heel tof dat mensen belangeloos kwamen optreden of bewegingslessen kwamen geven. Ook kwamen mensen spontaan met tekeningen, cadeautjes en knutselwerken. Lokale ondernemers brachten cadeau’s voor bewoners en personeel. Dat is misschien wel het leuke van een dorp als Driebergen. Mooi om die betrokkenheid vanuit de samenleving te zien!”

door Danny van der Linden