John Beringen

,,Ik woon hier vanaf december”, laat hij weten. ,,Ineens dook dat coronavirus op. Al vrij snel werd duidelijk dat het een langdurige kwestie zou gaan worden. Het was helder dat het niet zomaar weer zou overwaaien. Vanaf maart mocht er dus niemand meer op bezoek komen. Dat wil zeggen: je kon elkaar natuurlijk wel even door de ramen zien, maar fysiek in één en dezelfde ruimte was uitgesloten.”

[REUZE AGRESSIEF] Oostveen begrijpt het ook wel. ,,Je kunt natuurlijk niet voorzichtig genoeg zijn”, merkt hij op. ,,Want laten we eerlijk zijn: dat virus is reuze agressief en een goede remedie voor genezing is er gewoon nog niet. Dat maakt dat je het absoluut niet mag onderschatten en dat je dan drastische maatregelen moet nemen, hoe lastig ook, is alleszins verklaarbaar.”

[NIET TE OVERZIEN] Een verpleegkundige die bij het gesprek aanwezig is, vult aan: ,,Het is voor de hele maatschappij om ons heen al een bizarre en riskante situatie, maar hier hebben we veel oudere bewoners die niet alleen heel zwak zijn, maar ook vatbaar. Als het virus hier zou toeslaan dan is de ramp niet te overzien; er zouden dan heel veel mensen komen te overlijden. Wat dat aangaat, zijn we heel blij dat we het buiten de deur kunnen houden en de teugels nu een ietsje kunnen vieren.” 

[STUK PRETTIGER] Hoe werkt nu de nieuwe situatie? Oostveen: ,,In de afgelopen tijd had ik uitsluitend telefonisch contact met mijn dochter. Nu mag ze dan ook echt even langskomen. Let wel: we moeten nog wel de anderhalve meter afstand in acht nemen en ze zal bij binnenkomst haar handen moeten reinigen dus aanraken is uit den boze. Maar het is in ieder geval heel erg leuk dat we weer van aangezicht tot aangezicht met elkaar kunnen praten. Ondanks die restrictie van anderhalve meter wordt het weer een stuk prettiger dan de situatie zoals die voorheen aan de orde was." 

[HULDE AAN HET PERSONEEL] ,,En begrijp me niet verkeerd: het was natuurlijk heel vervelend dat er niemand langs mocht komen", vervolgt de heer Oostveen. ,,En dat geldt niet alleen voor ons, de bewoners, maar helemaal voor de verzorgers. Ze moesten al op hun tenen lopen want de verpleging in zijn algemeenheid is al zo’n zware taak, en nu moeten ze ook nog functioneren binnen een gevaarlijke ontwikkeling waarvan je niet weet hoe lang die nog gaat duren. En dan moeten ze ook nog uitkijken dat ze zelf niet ziek worden of iets overbrengen. Ik geef het je maar te doen. Hulde aan het personeel is hier op zijn plaats en dat wil ik bij deze even hardop gezegd hebben.” 

Na deze woorden uitgesproken te hebben, glijdt er een lichte grijns over zijn gelaat. ,,Ik verheug me op het bezoek van mijn dochter”, laat hij weten. ,,We hebben heel wat bij te praten en dat gaat beter als je tegenover elkaar zit dan over de telefoon.” 

[REGELS] De Ridderhof, Huize Beatrix en het Zonnehuis vallen onder stichting QuaRijn. Deze organisatie biedt senioren een breed pakket van wonen, welzijn en zorg. Op hun website is een live blog ‘corona update’ te vinden waar informatie is te lezen is voor familieleden en contactpersonen van de bewoners. Daar wordt uiteengezet hoe de versoepeling praktisch in zijn werk gaat en welke restricties er van toepassing zijn. QuaRijn vertrouwt er op dat bezoekers hier kennis van nemen en dat eenieder de nieuwe regels zal naleven.