Edith Hazelzet

De scholen hebben zich strikt aan het protocol van het ministerie van Onderwijs gehouden. Dat wil zeggen dat alle groepen gehalveerd les hebben op verschillende hele schooldagen. Er is bij de indeling rekening mee gehouden dat kinderen uit een gezin op dezelfde dagen naar school gaan, en dat vriendjes en vriendinnetjes zoveel mogelijk bij elkaar zitten. 

Op de thuisdagen staat er werk voor de kinderen klaar, maar hebben ze geen online instructie. Ouders mogen niet in de school komen, en leerkrachten houden anderhalve meter afstand tot elkaar en tot de leerlingen. Er wordt extra schoongemaakt en de handen worden vaak gewassen. Op het schoolplein spelen de kinderen per groep gescheiden.

[VERTROUWEN] Lysanne Thien, adjunct-directeur van CBS De Schakel en CBS De Hoeksteen, was de afgelopen week met haar hele team druk met de voorbereidingen voor de opening. ,,Het RIVM-rapport waarop minister Slob wachtte, is er nog niet maar we hadden de beslissing wel verwacht. Toch zijn er nog wel wat onzekerheden, maar je moet ergens op vertrouwen.” 

Alle leerkrachten staan weer voor de klas, niemand zegde af. ,,Een leerkracht met luchtwegklachten werd gelukkig negatief getest en mocht alsnog voor haar klas.’’ Een klein aantal ouders heeft nog wel reserves en houdt de kinderen nog thuis in afwachting van het RIVM-onderzoek.

[LEERZAAM] De afgelopen periode is goed verlopen. ,,We hebben het als positief ervaren. Na een week hadden we voor de bovenbouw onze digitale leeromgeving in bedrijf, met voor elke leerling een laptop van school indien gewenst. Elke week kregen ze taken per dag, hadden ze regelmatig online ontmoetingen met hun hele klas en kregen ze instructiefilmpjes van de leerkrachten. De onderbouw moest nog wat meer wennen aan digitaal werken, en voor de kleuters hadden we andere opdrachten.”

[TROTS] Thien is trots op haar leerkrachten en leerlingen: ,,Er zijn enorme stappen gezet. Na wat aarzelingen in het begin bij sommige leerkrachten kregen zij zelfs plezier in het opnemen van de filmpjes. En de meeste leerlingen hebben echt hard gewerkt. Niet alleen aan de basisvakken maar ook aan boekbesprekingen en werkstukken.” 

Er was veel contact met leerlingen en ouders waar dat nodig was. ,,Soms moesten we even ondersteunen met het inregelen van het digitale werken thuis, soms was er meer hulp nodig bij de leerstof. We hebben ons best gedaan om op allerlei manieren bereikbaar te zijn, zodat vragen stellen zo laagdrempelig mogelijk was.” Voor achterstanden zijn Thien en haar team niet bang.

[BAAT] Thien is benieuwd of de scholen per 1 juni helemaal open gaan. ,,Het zou fijn zijn als het snel stabiel werd en we niet meer voor een paar weken van alles in hoeven te regelen.” Ze verwacht baat te hebben bij de opgedane ervaringen: ,,Wat betreft het lerarentekort kunnen we straks een en ander digitaal opvangen. Ook hebben we gemerkt dat ouders meer inzicht hebben gekregen in wat hun kinderen doen op school. Soms vonden ze het best pittig, terwijl ze thuis maar een deel deden van wat ze normaal doen op een dag. Kortom, ik zie veel winst maar ben nu vooral blij dat we weer bij elkaar zijn.”