,,Er spelen een paar dingen”, laat ze weten. ,,Iedereen die hier woont, heeft bij de Nederlandse krijgsmacht letsel opgelopen; lichamelijk, psychisch of een combinatie van beide. Deze nederzetting is in 1955 opgezet voor die ene specifieke doelgroep om er tot einde der tijden te kunnen blijven wonen. Voorheen was de Bond Nederlandse Militairen, Oorlogs en Dienstslachtoffers de eigenaar van dit ...