Volgens Boonzaaijer zijn er nog geen concrete projecten aan de subsidie gekoppeld. Ambtenaren bekijken nog welke gemeentelijke verkeersprojecten daarvoor in aanmerking komen. Één van de voorwaarden van het ministerie is, dat voor de betreffende werkzaamheden geen andere rijkssubsidie is verstrekt. Ook mag nog niet met de aanleg van de veiligheidsmaatregelen begonnen zijn.