Raadsleden Dorien Schults (D66) en Evert de Boer (VVD) willen weten hoe de plannen van de woningcorporatie zich verhouden tot de status van Tuindorp als gemeentelijk monument. Schults en De Boer vragen zich af, of het college die status buiten de gemeenteraad om kan wijzigen. Verder vragen ze of wethouder Jorg met Tuindorpbewoners aan tafel kan gaan zitten om over de onrust rond de sl...