Zon- en windenergie bleken elk evenveel voorstanders te hebben, maar de tegenstanders waren luider, schrijft het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Daarin worden de partijen bijgepraat over de stand van zaken rond de vaststelling van een regionale energiestrategie (RES). De bezwaren tegen windturbines en zonnevelden komen vooral voort uit bezorgdheid, aldus de brief.