Naafs schrijft dat in antwoord op schriftelijke vragen van het Leersumse CDA-raadslid Teunis Reedijk. Volgens de burgemeester maakt de gemeente ,,de afweging of de gift uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is”. De kwestie in Wijdemeren veroorzaakte landelijk opschudding en de eis tot terugbetaling werd betiteld als ‘boodschappenboete’.