Om het grootscheepse renovatieplan voor het kasteelpark te kunnen uitvoeren, heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een kapvergunning van de provincie en een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Hoewel de formele aanvragen nog niet zijn ingediend, is het verzet tegen de drastische bomenkap groot. Een petitie van inwoners en bezoekers werd vorig jaar door ruim 1500 mensen ondertekend.