Met het ontwerpbesluit stemt het college in met het afgeven van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het herstel van de Broekhuizerlaan. Hierbij wordt toestemming gegeven voor de volledige vervanging van de bomen aan de Broekhuizerlaan eerste fase, herplant in het oorspronkelijke plantverband tussen de oorspronkelijke plantgaten in, en alleen herplant met...