Wethouder Chantal Broekhuis (CDA) zegt dat het college een zorgvuldige afweging heeft gemaakt en rekening heeft gehouden met de cultuurhistorische en ecologische waarden. Het conceptbesluit wordt nog deze week ter inzage gelegd. Als laatste strohalm voor de beuken kunnen belanghebbenden nog bezwaren bij de gemeente indienen.