Tijdens de laatste decemberdagen werd duidelijk, dat zo’n 65 vaste bewoners en recreanten plaats moeten maken voor de eerste fase van de ,,herstructurering” van het Overbergse recreatiedorp. Eigenaar Succesparken heeft de huurovereenkomst met hen opgezegd. Dat betekent dat ze hun standplaats dienen te ontruimen en eind van dit jaar schoon aan de parkeigenaar moeten opleveren.