Tot hun verrassing werd de ook afgelopen jaar ‘nimmer versagende’ en ‘goed beslagen ten ijs komende’ Dorpsraad vervolgens druppelgewijs overspoeld met enthousiaste inwoners, al of niet vergezeld van hun kinderen. De felicitaties en complimenten op anderhalve meter afstand waren 10 december niet van de lucht en nieuwe leden meldden zich aan. Ook vertegenwoordigers van ProRail, de gemeente, de ge...