Het Dorpsnetwerk Leersum is op vele vlakken een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. Als belangenbehartiger van groepen inwoners, als peiler van behoeften onder de bevolking en als samenwerkingspartner in projecten. Voornaamste doelen van het netwerk zijn het ondersteunen van nieuwe initiatieven en het faciliteren van ontmoetingen.