Het distributiecentrum is al jarenlang gevestigd op de voormalige Leersumse gemeentewerf aan de Pomplaan. Daar brengen de vrijwillige chauffeurs de voorraden binnen, die door leveranciers ter beschikking zijn gesteld. Op het perceel staat echter woningbouw gepland. Daardoor loopt het verblijf van de voedselbank daar langzamerhand ten einde.